De ogen zijn een geweldig orgaan. Daarom doen we er het liefst alles aan om ze te beschermen en zorgen we ervoor dat ze gezond zijn. Een bezoek aan een opticien of optometrist is één van de dingen die je kunt doen om de ogen gezond te houden. Een bril recept is onderverdeeld in twee rijen, één recept voor het linkeroog en één voor het rechteroog.

De eerste kolom op het bril recept is ‘Sphere’. Deze waarde geeft het vermogen van de lens aan (gemeten in dioptrieën) en kan een positieve of een negatieve waarde zijn. Over het algemeen lijden mensen meestal aan bijziendheid of aan verziendheid (hypermetropie). Wanneer iemand bijziendheid is, worstelen ze om objecten te zien die verder weg zijn en iemand met verziendheid vindt het moeilijk om objecten te zien die dichterbij zijn.

Maar hoe verhoudt dit zich tot het bril recept? Een negatieve waarde in de kolom ‘Bol’ geeft aan dat de lens objecten dichter bij u kan maken. Daarom geeft een negatieve waarde in de bolkolom aan dat je last hebt van verziendheid in dat specifieke oog.

Cilinder (Cyl)

De tweede kolom op het bril recept wordt ‘Cilinder’ genoemd. Dit deel van de lens is verantwoordelijk voor astigmatismecorrectie. Astigmatisme is een veel voorkomende oogaandoening waarbij de vorm van het oog lichtjes ovaal wordt in plaats van een perfecte bol. Hierdoor wordt het zicht wazig doordat het hoornvlies (een laagje die de pupil beschermt) vervormd is. Geen nummer in dit gedeelte betekent dat de ogen perfect bolvormig zijn of dat de astigmatisme zo klein is dat het geen correctie van een bril vereist. Een aantal aanwezig geeft aan dat het oog meer ovaal van vorm is, waarbij 3-4 aangeeft dat de ogen erg ovaal zijn. Naast deze schaal kan deze waarde ook negatief of positief zijn. Een minteken is voor de correctie van astigmatisme dat aanweig is, terwijl een positief teken verwijst naar de correctie van verziendheid.

As

De volgende kolom in het bril recept is ‘Axis’. Dit geeft aan in welke hoek binnen de bril de lenzen moeten worden gepositioneerd. Dit is een handig hulpmiddel voor de opticien die de bril voor je klaar maakt. Het heeft geen relatie met de sterkte van de ogen.

Prisma

Prisma is een bijzonder onderdeel van het bril recept. Het is alleen nodig voor mensen van wie de ogen niet goed samenwerken. Dan wordt aan de brillenglazen een prisma-functie toegevoegd om het licht bij de juiste hoeken te breken. De meeste mensen hebben geen behoefte aan prisma glazen, een uitgebreide oogmeting zal dit uitwijzen.

Meestal worden voorschriften geschreven met een extra kolom die wordt gebruikt voor eventuele verhogingen van de lenssterkte die nodig is voor het lezen. Deze zijn onderverdeeld in ‘Near Add’ en ‘Intermediate Add’. ‘Near Add’ is vereist om het lensvermogen voor een nauwe aflezing te vergroten tijdens het lezen (bijvoorbeeld het lezen van boeken), terwijl ‘Intermediate Add’ vereist is voor een meer gemiddeld bereik van toegenomen lensvermogen, zoals bij gebruik van een computer.

Dit is vooral belangrijk voor zeer focale lenzen. Alle sterke punten tussen +1.0 en +3.0 zijn typisch. Deze cijfers worden vervolgens toegevoegd aan de resterende kolommen om waarden voor de tussenliggende en nabijliggende tabellen onder het algemene recept te geven. Niet iedereen heeft een functie ‘Toevoegen’ nodig, dus maak je geen zorgen als je vakken leeg zijn.